Kancelaria Notarialna Aneta Szkutnik Notariusz
Czynności Notarialne

USŁUGI: Zakres czynności notarialnych reguluje przepis art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie /j.t. Dz. U. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm. 
czynności
~ sporządza akty notarialne,
~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
~ sporządza poświadczenia:
× własnoręczności podpisu,
× zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
× daty okazania dokumentu,
× pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
~ doręcza oświadczenia,
~ spisuje protokoły,
~ sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
~ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
~ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
~ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 

 

 

KONTAKTDokumentyStrona głównaCzynności NotarialneZadaj PytanieCzytnik RSS
Copyright © 2009 Kancelaria Notarialna Aneta Szkutnik Notariusz Warszawa